info@bestevaerbv.nl
Bel +31 (0)180 855 035

Survey

Bestevaer Survey B.V. verzorgt de inspecties voor alle certificaatplichtige vaartuigen. Dit geldt voor zowel verlenging van de reeds bestaande certificaten alsmede voor de 1e certificering. De certificeringen kunnen plaats vinden conform het R.O.S.R. 1995, richtlijn 2006/87/EG en ADN 2015. De inspecties worden uitgevoerd namens het NBKB (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart), waarbij opgemerkt moet worden dat ons bureau beschikt over de competenties voor de inspecties aan alle typen vaartuigen.

Casco- veiligheidsinspectie

Voor alle vaartuigen kunnen wij de zogenaamde 'onder- en bovenwater keuring' verzorgen. Zoals eerder benoemd geldt dit voor schepen met een reeds bestaand certificaat en voor de 1e certificering. Deze werkzaamheden gaan van het maken van de aanvraag van de certificering tot het opmaken van uiteindelijke certificaten, inclusief eventuele vervolginspecties. Dit geldt ook voor de grote pleziervaartuigen en de varende woonschepen met een lengte van > 20,00 meter of een waterverplaatsing van > 100 m3. Graag willen wij u persoonlijk infomeren over het certificeren van laatst genoemde vaartuigen en hoe de regelgeving geïnterpreteerd kan worden.

ADN

De ADN inspectie kan tussentijds worden uitgevoerd of gelijktijdig met het verlengen van het CvO/CBB.

Tekening- en berekeningkeur

Bij ons kunt u terecht voor alle soorten scheepsberekeningen om te bezien of aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Denk hierbij vooral aan stabiliteits-, sterkte-, en lekberekeningen ten behoeve van certificering. Helaas heeft het (recente) verleden duidelijk gemaakt wat het belang is van een goede stabiliteit van een vaartuig, deze berekeningen worden grotendeels gemaakt voor drijvende werktuigen, container-, tank-, beun- en passagiersschepen. Onze experts hebben in diverse werkgroepen en commissies zitting (gehad) om uw veiligheid op dit punt omhoog te brengen.

Heeft u reeds een aangepaste constructietekening dan kunnen wij deze, in samenspraak met uw tekenbureau, namens het NBKB voor u keuren.

Bouwbegeleiding

Laat u een nieuw schip bouwen of ingrijpen verbouwen, dan kunnen wij tijdens dit proces periodiek een inspectie uitvoeren ten behoeve van certificering. Hierbij wordt nagegaan of de (ver)bouw deugdelijk en conform de eisen van ILenT wordt uitgevoerd.

Overige inspecties

Tevens kunnen wij voor u de volgende inspecties uitvoeren: